Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Bern Büyükelçiliği 12.06.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerindentam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlerin 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan örneği ekli 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, gümrük bilgisayar sisteminde yapılan yeni altyapı çalışmaları ile yenilenen sistem sayesinde, karayolu ve havayolu ile seyahat eden yolcuların yurtdışında veya Türkiye'de fiilen kaldıkları toplam gün sayılarının sistemdeki çevrimiçi uygulama sayesinde anlık olarak tespit edilebildiği bildirilmekte, beraberinde yabancı plakalı araçla Türkiye'ye gelen yolcuların gümrük kapılarımızda sıkıntı yaşamamalarını teminen Gümrük Genel Tebliğini dikkate almalarının önemi kaydedilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Bern Büyükelçiliği


Related Documents

Gümrük genel tebliği.docx