Oecd Tarafından Hazırlanan 2014 Kalkınma İşbirliği Raporu (development Cooperation Report 2014) / Türkiye’ye Ilişkin Veriler

Bern Büyükelçiliği 15.10.2014

OECD tarafından hazırlanan2014 Kalkınma İşbirliği Raporu’na (Development Cooperation Report 2014) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/development-co-operation-report-2014_dcr-2014-en#page21
adresinden erişilebilmektedir.

Raporda Türkiye’nin özellikle Somali'deki faaliyetleri ve ülkemizde misafir edilen Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımlarının altı çizilmekte, ülkemizin yaptığı kalkınma işbirliği harcamalarında Avrupa'da ilk sırada geldiği (sayfa 19) belirtilmektedir.

Raporun 386. sayfasında ise ülkemizin temel ODA (resmi kalkınma yardımı) istatistiklerine yerverilmektedir.


Monday - Friday

09.00 - 12.30

4/14/2017 4/17/2017
5/25/2017 5/25/2017
6/5/2017 6/5/2017
8/1/2017 8/1/2017
9/1/2017 9/1/2017
12/25/2017 12/26/2017
1/1/2018 1/2/2018