Ülkemize Gelen Suriyeliler

Bern Büyükelçiliği 21.01.2015

- Suriye'de iç savaşın başlamasından bu güne kadarülkemize gelen Suriyeliler geçici koruma kapsamına alınmış ve işlemleri bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir,

- Ülkemizde kalan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri dışında sınırdışı edilmeleri sözkonusu değildir,

- Suruç'ta bulunan ve Kobani'den gelen Suriyelilerle ilgili olarak ilk aşamada temel ihtiyaçlar karşılanmış ve kayıt altına alınmıştır,

- Sözkonusu şahısların bir kısmı geçici barınma merkezlerine ve akrabalarının yanına yerleştirilmiş ve gönüllü olarak gitmek isteyenler kendi istekleriyle ülkemizden ayrılmıştır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Bern Büyükelçiliği


Monday - Friday

09.00 - 12.30

4/14/2017 4/17/2017
5/25/2017 5/25/2017
6/5/2017 6/5/2017
8/1/2017 8/1/2017
9/1/2017 9/1/2017
12/25/2017 12/26/2017
1/1/2018 1/2/2018