Dtö Personel Alımı İlanı

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 04.03.2016

Dünya Ticaret Örgütü'nün Ekonomik Araştırmalar ve İstatistikBölümü'nde istihdam edilmek üzereaçtığı "Sekreter" alımına ilişkin duyuru ektedir.

Sözkonusu personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdfadresinden ulaşılabilmektedir.

Son başvuru tarihi31 Mart2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

Related Documents

DTÖ Personel Alımı İlanı Sekreter.pdf

Monday - Friday

09.00 - 12.30

3/30/2018 4/2/2018
5/10/2018 5/10/2018
5/21/2018 5/21/2018
8/1/2018 8/1/2018
8/21/2018 8/21/2018
10/29/2018 10/29/2018
12/25/2018 12/26/2018
1/1/2019 1/2/2019