Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı İlanı (director)

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 29.04.2016

Dünya Ticaret Örgütü'ndeistihdam edilmek üzereilan edilen "Director" alımına ilişkin duyuru ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili genel bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdfadresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi8 Haziran2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

Related Documents

DTÖ İş İlanı (Director).pdf