Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı (secretary)

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 09.08.2016

Dünya Ticaret Örgütü Kurallar Bölümü'ndeistihdam edilmek üzereilan edilen "Secretary"alımına ilişkin duyuru ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili genel bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdfadresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi31 Ağustos2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

Related Documents

DTÖ Secretary.pdf