Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 2017 Yılı Mali Destek Programı

Bern Büyükelçiliği 05.04.2017

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 2017 yılı Mali Destek Programı kapsamında, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik “Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim DestekProgramı”, “Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı” ve “Haftasonu Okulları Programı” başlıklı toplam üç mali destek programı hazırlanmıştır.


Sözkonusu mali destek programları çerçevesinde, yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler yürütmekte olan sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların çift dilli eğitim, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin keşfedilmesini teminen düzenlenen gezi programlarıile Türkçe ve kültür programlarına ilişkin çalışmalarının desteklenmesi öngörülmektedir.


Anılan destek programlarına ve başvurulara ilişkin bilgilere aşağıda sunulan internet bağlantısı üzerinden erişilmesi mümkündür.

https://www.ytb.gov.tr/proje_destek.php

Saygıyla duyurulur.

Monday - Friday

09.00 - 12.30

3/30/2018 4/2/2018
5/10/2018 5/10/2018
5/21/2018 5/21/2018
8/1/2018 8/1/2018
8/21/2018 8/21/2018
10/29/2018 10/29/2018
12/25/2018 12/26/2018
1/1/2019 1/2/2019