Pasaport Başvurulari Hakkinda Duyuru

Bern Büyükelçiliği 14.06.2017

Değerli vatandaşlarımız,

Pasaport başvurularında yaşanan yoğunluğun önlenmesini teminen, 14 Haziran 2017 – 14 Temmuz 2017 tarihlerini kapsayacak yeni uygulamaya göre, 09:00-12:00 saatleri arasında alınan başvurulara ilave olarak, Konsolosluk Şubemizde pasaport düzenletmek isteyen vatandaşlarımıza 14:00-16:00 saatleri arasında da başvuruda bulunabilme imkanı sağlanacaktır. Pasaport talebinde bulunacak vatandaşlarımızın önceden

www.konsolosluk.gov.tr
web adresinden randevu almak suretiyle Temsilciliğimize gelmeleri önem arzetmektedir.

Zorunlu haller dışında randevusuz gelen vatandaşlarımızın başvuruları maalesef alınamayacaktır.

Saygıyla duyurulur.


T.C. Bern Büyükelçiliği

Monday - Friday

09.00 - 12.30

3/30/2018 4/2/2018
5/10/2018 5/10/2018
5/21/2018 5/21/2018
8/1/2018 8/1/2018
8/21/2018 8/21/2018
10/29/2018 10/29/2018
12/25/2018 12/26/2018
1/1/2019 1/2/2019