Türkiye-İsviçre İlişikileri, 30.5.2017

Osmanlı dönemindeki ikili ilişkiler 1898 yılında Cenevre'de bir konsolosluk açılması ile başlamış, bunu 1900 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Brüksel’deki Elçisinin İsviçre nezdinde görevlendirilmesi takip etmiştir. 1915 yılından itibaren Bern’de mukim bir Osmanlı Elçisi görev yapmaya başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçiş sırasında ilişkiler kopmamış ve 1 Kasım 1922 tarihinden itibaren Türkiye adını kullanmaya başlayan Bern’deki Elçilik, Cumhuriyet’in ilanından sonra Maslahatgüzar seviyesinde resmen faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemindeki ilk Elçi Mehmet Münir Ertegün, güven mektubunu 1 Ekim 1925 tarihinde sunmuştur. Ülkemizin İsviçre’deki temsilciliği 1953 yılı sonunda Büyükelçilik seviyesine yükseltilmiştir (1942-1949 yılları arasında Elçi unvanıyla Bern’de görev yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1952-1954 yılları arasındaki ikinci dönemi içerisinde ülkemizi İsviçre’de Büyükelçi sıfatıyla temsil eden ilk diplomatımız olmuştur). İsviçre ülkemizdeki ilk misyonunu 1928 yılında İstanbul’da açmıştır. 1934 yılında Ankara’ya taşınan temsilcilik, 1957 yılında Elçilikten Büyükelçilik seviyesine yükseltilmiştir.

Türkiye-İsviçre ikili ilişkileri 1925 tarihli “Dostluk Anlaşması” temelinde sürdürülmektedir.

Dönemin İsviçre Konfederasyon Başkanı Pascal Couchepin’in, 7-11 Kasım 2008 tarihlerinde ülkemizi ziyaretinin ardından 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün 25-26 Kasım 2010 tarihlerinde İsviçre’ye gerçekleştirdiği ziyaret, ülkemizden bu ülkeye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştur. Dönemin İsviçre Konfederasyon Başkanı ve Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey, ikili temaslarda bulunmak ve Dördüncü Büyükelçiler Konferansı’na hitap etmek üzere 26-27 Aralık 2011 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 10 Ekim 2013 tarihinde Bern’e bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Federal Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’ne iştirak etmiş ve Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bir ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde mevkidaşı Burkhalter’in davetine icabetle İsviçre’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sayın Bakanımız, ayrıca 23 Mart 2017 tarihinde Bern’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Son dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de önemli ilerlemeler elde edilmiştir. TÜİK’in Türkiye ile İsviçre arasındaki dış ticaret verileri incelendiğinde, 2000 yılında iki ülke arasında 1.36 milyar ABD Doları düzeyinde olan dış ticaret hacminin 2015 yılında 8,1 milyar ABD Doları(5,6 milyar ABD doları ihracat ve 2,4 milyar ABD doları ithalat) seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı verileri uyarınca ise ihracatımız 2,67; ithalatımız ise 2,5 milyar ABD Dolarına tekabül etmektedir. İsviçre'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da istikrarlı bir artış eğilimi göstermektedir. Merkez Bankası verilerine göre, İsviçre’nin 2002-2017 Şubat döneminde ülkemizdeki toplam yatırım tutarı 2 milyar 469 milyon Dolardır. Türkiye'de 800’ü aşkın İsviçre sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Ülkemizden İsviçre'ye yönelik yatırımların toplamı ise aynı dönemde 721 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

İsviçre ile ilişkilerimizin bir diğer önemli boyutunu da bu ülkede yaşayan ve %44’ü çifte vatandaş olarak İsviçrelilerin haklarına sahip olan yaklaşık 130 bin vatandaşımız oluşturmaktadır.

2016 yılsonu verilerine göre, İsviçre'de yaşayan 2.029.527 (%24) yabancı nüfus içinde Türkler oransal olarak İtalyan (% 15,7), Alman (%15), Portekiz (%13,3), Fransız (%6,3), Kosovalı (%5,5) ve İspanyol (% 4,1) vatandaşlarından sonra%3,3* ile 7. sırayı almaktadır. (*: çifte vatandaşlık sahibi kişiler dâhil değildir).

İsviçre’deki vatandaşlarımızın büyük bölümünü ülkeye son 30-40 yıl içinde işçi olarak gelenler oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla, bu vatandaşlarımız, çocukları ve torunları da dâhil olmak üzere üç kuşaktır İsviçre’ye yerleşmiş durumdadır. Eğitim, sanat, bilim, ticaret, iş, spor ve siyaset gibi birçok alanda önemli varlık gösteren vatandaşlarımız, İsviçre toplumunun saygın bireyleri olarak Türkiye ve İsviçre arasında önemli bir köprü işlevi görmektedir.

İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımızın yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde, Türk nüfusun genç ve orta yaşlı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 0-19 yaş grubu, vatandaşlarımızın toplam nüfusunun yüzde 23'ünü, 20-39 yaş grubu yüzde 36'sını oluşturmaktadır. 50 yaşın altındaki vatandaşlarımızın oranı ise yaklaşık yüzde 76’yı bulmaktadır. İsviçre vatandaşlığı bulunmayan Türk nüfusunun % 31,12’si İsviçre’de doğmuştur ve ikinci-üçüncü kuşak göçmenleri oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın %85’i İsviçre’nin Almanca, %10’u Fransızca, %5’i ise İtalyanca konuşulan kantonlarında yaşamaktadır. En fazla Türk nüfusun yaşadığı kantonlar sırasıyla Zürih, Basel, Aargau, Bern, Solothurn ve St. Gallen’dir.

Vatandaşlarımızın yaklaşık 30 bini halen çalışmakta, bunların %50’si hizmet sektöründe, %24’ü metal-makine sanayinde, %26’sı inşaat, tarım ve tekstil gibi sektörlerde istihdam edilmektedir.

İsviçre'de işsizlik ortalaması genel nüfusa oranla %3,3 seviyesinde olup, bunun % 53,4’ünü İsviçreliler, %46,6’sını ise yabancılar oluşturmaktadır. 2016 yılı sonu itibariyle İşçi Bulma Kurumu’na kayıtlı işsiz Türk vatandaşlarının sayısı, çifte vatandaşlar hariç olmak kaydıyla 2,862 olup, sözkonusu kuruma kayıtlı vatandaşlarımız arasındaki işsizlik oranı ise yine çifte vatandaşlar hariç olmak üzere % 8,4 civarındadır.

İsviçre’de hâlihazırda Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı toplam 30 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerimiz aracılığıyla, İsviçre okullarında ders saatleri içinde, ders saatleri dışında ve bazı okullarda da hafta sonları vatandaşlarımızın çocuklarına Türk dili ve kültür dersleri verilmektedir. Toplam 185 farklı okulda verilen Türk dili ve kültürü derslerine devam eden öğrenci sayısı ise 2,276’dır.

Vatandaşlarımızın kurdukları sivil toplum örgütleri ağırlıklı olarak kültürel, sosyal, sportif ve dini alanlarda faaliyet göstermektedir. 2000 yılı Haziran ayında kurulan İsviçre Türk Toplumu (İTT), İsviçre’nin Fransızca konuşulan kesimlerinde örgütlü olan “Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu” (BİTDEFE) ile 2012 yılından itibaren, öncelikle Almanca konuşulan kesimlerde faaliyet gösteren “Avrupalı Türk Demokratlar Birliği” (UETD) etkin ve yoğun faaliyetleriyle dikkat çeken sivil toplum örgütleri arasında yer almaktadır.

Monday - Friday

09.00 - 12.30

3/30/2018 4/2/2018
5/10/2018 5/10/2018
5/21/2018 5/21/2018
8/1/2018 8/1/2018
8/21/2018 8/21/2018
10/29/2018 10/29/2018
12/25/2018 12/26/2018
1/1/2019 1/2/2019