Yurtdışı Seçmen Listeleri

Bern Büyükelçiliği 06.02.2014

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren Seçim Kanunu uyarınca, yurtdışındaki

seçmenlere sandıklarda ve gümrüklerde oy kullanma imkanı tanınmıştır.

Kanun gereği, yurtdışı seçmen listelerine esas olan Konsolosluk kayıtları değil,

adres beyanına dayalı listelerdir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın olası seçimlerde oy kullanabilmelerini teminen,

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine veya bağlı oldukları Başkonsolosluklarımıza

şahsen müracaat ederek adres beyanında da bulunmaları önem arzetmektedir.

Şahsen müracat edemeyen vatandaşlarımız, ekte yer alan ‘’Adres Beyan Formu’’nu doldurduktan sonra,

aynı adreste ikamet eden aile bireylerinin nüfus cüzdanları fotokopileri ile birlikte

Konsolosluk Şubemize posta yoluyla gönderdiği takdirde adres kayıt işlemi yapılabilecektir.

Vatandaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulu'nun http://www.ysk.gov.tr/ysk/YdSecmen/YdSecmen.htmlresmi adresinden yurtdışı seçmenlistelerinde yer alıp almadıklarını kontrol edebilir.

Saygıyla duyurulur.

Related Documents

Adres Beyan Formu (B)