Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nca Hazırlanan "avrupa'da Türkiye Kökenlilere Yönelik Irkçı Ve Yabancı Düşmanlığı İçerikli Eylemler 2014 Yılı Raporu''

Bern Büyükelçiliği 27.03.2015

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nca hazırlanan "Avrupa'da Türkiye Kökenlilere Yönelik Irkçı ve Yabancı Düşmanlığı İçerikli Eylemler 2014 YılıRaporu'' ilişikte sunulmaktadır. Ayrıca, bahsekonu rapora aşağıdaki linkden de ulaşılması mümkündür.

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2014/yabanci_icerikli_eylemler_raporu.pdf

Related Documents

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 2014 Raporu.pdf