Oxford Üniversitesinde Tarih Profesörü Eugene Rogan'ın "the Fall Of The Ottomans: The Great War In The Middle East, 1914-1920" Adlı Kitabı Hakkındaki Inceleme Makalesi

Bern Büyükelçiliği 28.12.2015

Danışman Dr. Yücel Güçlü tarafından kaleme alınan ve Londra'da yayınlanan Journal of Muslim Minority Affairs dergisinde Cilt 35, No.4 (Aralık 2015)'de yer alan Oxford Üniversitesinde tarih profesörü Eugene Rogan'ın "The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East, 1914-1920" adlı kitabı hakkındaki inceleme makalesinin metni saygılarımızla ekte sunulmaktadır.

T. C. Bern Büyükelçiliği

Related Documents

Rogan.pdf

Monday - Friday

09.00 - 12.30

3/30/2018 4/2/2018
5/10/2018 5/10/2018
5/21/2018 5/21/2018
8/1/2018 8/1/2018
8/21/2018 8/21/2018
10/29/2018 10/29/2018
12/25/2018 12/26/2018
1/1/2019 1/2/2019