Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı İlanı

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 11.02.2016

Dünya Ticaret Örgütü'nün "Software Systems Specialist" alımına ilişkin duyurusu ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdfadresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 7 Mart2016'dır.


Saygı ile duyurulur.

Related Documents

DTÖ İş İlanı Software Systems Specialist.pdf