Konsolosluk Şubemizde Randevu Sistemine Geçilmesi Hakkkında Duyuru

Bern Büyükelçiliği 09.03.2017

Değerli vatandaşlarımız,

Görev bölgemizdeki vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı biçimde hizmet verilebilmesini teminen 01.12.2016 tarihinden itibaren Konsolosluk Şubemize gerçekleştirilecek tüm başvurular için randevu sistemine geçilmiştir. Vatandaşlarımızın önceden www.konsolosluk.gov.tr web adresinden randevu almak suretiyle Temsilciliğimize gelmeleri önem arzetmektedir.Zorunlu haller dışında randevusuz gelen vatandaşlarımızın başvuruları maalesef alınamayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Bern Büyükelçiliği

Monday - Friday

09.00 - 12.30

3/30/2018 4/2/2018
5/10/2018 5/10/2018
5/21/2018 5/21/2018
8/1/2018 8/1/2018
8/21/2018 8/21/2018
10/29/2018 10/29/2018
12/25/2018 12/26/2018
1/1/2019 1/2/2019